EDİTÖRDEN
Anasayfa / WORLD / Nathalie Saba

Nathalie Saba

Mısır doğumlu genç müzisyen Nathalie Saba’nın yeni EP çalışması “This İs Me” bugün (20 Mayıs) dinleyicisi ile buluşuyor. Saba geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi ve sitemiz yazarlarından Burak Abatay ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

The young Egyptian musician Nathalia Saba’s new EP “This Is Me” meets the audience today, May 20. Saba has come to İstanbul a few days ago and answered the questions of one of our site writers Burak Abatay.

İlk olarak hikayeni dinlemek istiyorum. Mısır’da doğdun değil mi?
I’d like to listen to your story. You were born in Egypt, right?

Evet, Kahire, Mısır’da doğdum.

Yes. In Cario, Egypt.

So, How did you start to music? How did it happen?
Peki müziğe nasıl başladın?

Çok küçükken, 6 veya 7 yaşındaydım.  İtalya’da kilise koromda şarkı söylemeye başladım. Bundan gerçekten zevk aldım ve bir sonraki aşamaya taşımak ve müzikle ilgilenmeyi daha profesyonel olarak yapmak istedim. Venedik’te 2 veya 2,5 sene çalıştık. Daha sonra cover söylemeyi bırakmam gerektiğine ve kendi müziğim üstünde çalışmam gerektiğine karar verdim. Bu yüzden daha çok atölyeye katıldım daha çok ders aldım. Bunları yeterliliğimle kariyerimi bir sonraki seviyeye taşımak ve kendi şarkılarımla müziğime başlayabilmek için gerçekleştirdim. Sony Müzik’le imza attik ki bu benim için inanılmaz bir fırsat oldu. Onlar da yazdığım şarkıları kaydetmemde ve şarkıları üst seviyeye çıkarmamda yardımcı oldular. Gerçekten inanılmazlar.

When I was little, i was only 6 or 7. I started to sing in Italy in my church quire. I enjoyed it very much and wanted to take this to the next level by doing it in a more professional way. We were performing in Venice for 2 or 2,5 years. And then I decided to stop singing covers and start to work on my own music. So I attended more workshops and took more lessons. I did all these to carry my competence and my whole career to the next level and to start my music with my own songs. Then I signed a contract with Sony Music which is an amazing opportunity for me. They helped me to record the songs that I wrote and take them to a higher level. They are really amazing producers.

Nathalie Saba
Aslında Sony Müzik ile ilgili bir sorum vardı ancak yanıtlamış oldun. Peki, Türkiye ve Türk müzisyenler hakkında düşüncelerin var mı? Hiç Türk müzisyen biliyor musun?
Actually I had a question about Sony Music but you already answered it. Do you have any opinion about Turkey and Turkish musicians? Do you know any Turkish musician here?

Oldukça ilginç ve sofistike olduğunu düşünüyorum. Ara sıra Türkçe müzik dinlesem de belirli bir isim bildiğimi söyleyemem..

I think it’s quite interesting and sophisticated. Sometimes I’m listening to Turkish music but I don’t know the name of a special Turkish musician.

Gelecek planların nelerdir? Sony Music ile bir single çalışması yayınladın, Snow.  Bir sonraki planın nedir?
What is your future plans? You published a single with Sony Music: Snow. What is your next plan?

İlk single çalışmam “Snow”u yayınladım. Ardından ise adı “Black Bird” olan ikinci single çalışmamı yayınladım. Mayısın sonuna doğru bir başka single çalışması daha yayınlamayı düşünüyorum. Onu takip eden ise E.P. olacak. İçinde  benim holly peacelerimi barındıran bir çalışma olacak. Sürekli müzikle ilgili çalışma halindeyim.

I published my first single “Snow”. Then I released my second single “Black Bird”. I’m planning to release another single by the end of May. And then the following will be my E.P. which includes my holly peaces. I am always in the mood of working for music.

Nathalie Saba
E.P.’nin adı Black Bird mü?
E.P.’s name is Black Bird?

Hayır, E.P. sadece ufak bir albüm ve henüz ismine karar vermedik.

No, E.P. is just a small album and we haven’t decided a name yet.

Senin için caz music ve pop müzik arasındaki ilişki nedir? Şu anda hayalin pop müzik ve pop sound ancak önceden davulları ve gitarlarıyla bir grubun da vardı.
What is the relation between the jazz music and pop music for you? Your dream is pop music and pop sound right now but you also had a band with drums and guitars.

Aslında sadece ben ve iki gitardan oluşan bir gruptu. Oldukça basit ve mütevazıydı diyebilirim. Oldukça eski caz şarkılarımı çaldım ve recoverladık. Bunun nedeni caz dinlemeyi sevmemdi. Ancak pop, beat ya da modern müzik söylerken çok daha kendim gibi hissediyorum. Pop daha çok ben gibi diyebilirim. Ama caz ve pop arasında pek bir ilişki göremiyorum.

It was actually just me and two guitars. It was very simple and humble. I played my very old jazz songs and recovered them. It was because I love listening to Jazz. But I feel more like myself when I sing pop, beat or modern music. I can say that pop is more like me. But I can’t see any relation between pop and jazz.

Nathalie Saba
Biliyorsun Ortadoğu’da neler olduğunu herkes biliyor. Farklı ülkelerde sivil savaşlar yaşanıyor. Müziğini yaparken bu savaşta herhangi bir deneyim yaşadın mı?
You know everyone knows what’s going on in Middle East. There are civil wars in different countries. Do you have any experience in this war when you were doing your music?

Kahire’de, Mısır’da ve tüm dünyada olan şey müziği sanatı etkiliyor. Hatta tüm hayatımızı ve her şeyi etkiliyor.

Everything that’s happening in Cario, Egypt and all the world is affecting music, art. It’s affecting our whole life and everything.

Aslında 2 veya 3 gün evvel Suriye ve Suriyeli bir fotoğrafçıyla ilgili bir röportaj okudum. Gerçekten ilginç bir hikayesi vardı. Fotoğrafçı savaş yüzünden evinden çıkamıyor ve evinde materyalleriyle fotoğraf çekmeye başlıyor. Senin de buna benzer anıların var mı?
Actually, 2 or 3 days ago I read an interview about a Syrian photographer and Syria. The photographer woman really has an interesting story. She couldn’t go outside because of the war and she started to take photographs with her materials in her house. Do you have any stories like this?

Hayır, yok. Savaşı açıklayacak, ışık tutacak bir anım yok

No, I don’t. I don’t have any stories to explain or to throw a light on war.

Nathalie Saba
Peki. Gazeteler veya eleştirmenler senin çok fazla genç olduğunu söyleyebilirler. Bu konuda ne düşünüyorsun, fikrin nedir?
Okay. Maybe some newspapers or some critics may say that you are too young. What do you think about it, what is your opinion?

Aslında genellikle olumlu yönde konuşuyorlar ve birçok makalede benim yapıyor olduğum şeyin hayalini kuran gençler için önemli bir iham kaynağı olduğum yazıyor. İyi yönde dönüşler alıyorum.

They usually talk about me in a very positive way and in many articles it was written that I am such an important inspiration for young people who dream the things that I am doing right now. I take positive feedbacks.

Bugünlerde genç sanatçılarla dinleyicinin buluşması oldukça zor. Bunu yapabilmiş olmayı başarı olarak görüyor musun ya da kendini başarılı hissediyor musun bu konuda?
Nowadays it’s not easy for artists to meet the audience. So, for your meeting the audience, is it a success for you or do you feel successful about that?

Bilemiyorum. Yalnızca gencim ve dinleyiciyle buluşabiliyorum diye başarılı hissetmemeliyim diye düşünüyorum. Bu başarılı olduğumu göstermez çünkü başarının birçok açısı mevcut. Ancak evet, dinleyiciyle buluşabilmek başarımın bir parçası diyebilirim.

I don’t know. I shouldn’t feel successful just for I’m young and I meet the audience. It doesn’t show that I’m successful because success has many different angles. But yes, meeting the audience is a part of my success.

Nathalie Saba
Peki.. Sony Müzik seni destekliyor. Bu konuda nasıl hissediyorsun? Bu senin için bir şans mı?
So.. Sony Music is supporting you. How do you feel about it? Is it a chance for you?

Evet kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Sony gerçekten önemli ve uluslararası bir marka. Ve onlarla ilgili en sevdiğim şey beni veya yapmak istediğim, yapıyor olduğum şeyi değiştirmeye çalışmamaları. Beni %100 destekliyorlar. Ve belki en önemli şey beni belli bir doğrultuda gitmeye zorlamamaları. Sony gerçekten büyük bir destek kaynağı.

Yes I feel very lucky that I got this opportunity. Sony is a very important and international label. And the thing that I most love about them is that they are not trying to change who I am or what I want to do. They support me for %100. And the most important thing is that they are not trying to put me in a direction. Sony is really a big source of support.

Çeviriye katkılarından dolayı Kardelen Çelebi’ye teşekkür ederiz.
We thank Kardelen Çelebi for their translations.
Nathalie Saba

Nathalie Saba
This is Me-EP

 

 

 

iTunes Facebook

Mısır doğumlu genç müzisyen Nathalie Saba'nın yeni EP çalışması "This İs Me" bugün (20 Mayıs) dinleyicisi ile buluşuyor. Saba geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve sitemiz yazarlarından Burak Abatay ile bir söyleşi gerçekleştirdi. The young Egyptian musician Nathalia Saba's new EP "This Is Me" meets the audience today, May 20. Saba has come to İstanbul a few days ago and answered the questions of one of our site writers Burak Abatay. İlk olarak hikayeni dinlemek istiyorum. Mısır’da doğdun değil mi? I’d like to listen to your story. You were born in Egypt, right? Evet, Kahire, Mısır’da doğdum. Yes. In Cario, Egypt.…

Genel Bakış

Kullanıcı Oylaması: 4.77 ( 3 oy)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*